Technické služby Nové Město na Moravě

TS služby s.r.o.

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě.
Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.

 

Našimi hlavními činnostmi jsou:

Nakládání s odpady

 • svoz směsného komunálního odpadu od občanů města ,podnikatelů a obcí,
 • provoz sběrného dvora, likvidaci odpadů uložených na tomto zařízení občany města
 • svoz a vytřídění druhotných surovin, bioodpadu
 • svoz a likvidaci ostatních průmyslových a nebezpečných odpadů.

Údržba komunikací a chodníků

 • úklid komunikací a chodníků v katastru města,
 • zimní údržba místních komunikací , chodníků a schodů
 • údržba a obnova svislého a vodorovného značení místních komunikací,bezpečnostních
 • zábradlí na městských komunikacích, údržba čekáren a jiných drobných technických zařízení nacházejících se na komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích
 • zabezpečení běžných drobných oprav chodníků a místních komunikací,spočívající v odstranění výtluků, opravách dlažeb,obrubníků a jiných závad
 • opravy kanalizačních vpustí.

 

Údržba zeleně

 • sečení a úklid travnatých ploch

Údržba a provoz veřejného osvětlení

 • správa,údržba,zajištění provozu veřejného osvětlení, práce vysokozdvižnou plošinou

 

Správa a údržba pohřebišť

 • provoz a správa městských hřbitovů -katolický,evangelický v Novém Městě na Moravě a hřbitov v Olešné.

 

Provoz kamenolomu

 • prodej drceného kameniva

 

Opravy v bytech a nebytových prostorách :

 • instalaterské práce
 • opravy elektroinstalací
 • malby
 • ostatní drobné stavební opravy

 

Ostatní služby

 

 • nákladní doprava

 • drobné stavební práce

 • prodej nádob na odpad

   

Kontakty:

 

TS služby s.r.o.

Soškova 1346
592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená jednatelem společnosti                    p.Ing.Jiřím Brychtou

IČO: 25509187

DIČ: CZ25509187

 

zapsaná:

KS v Brně,oddíl C,vložka 28680,ze dne 28.11.1997

ID: 24K8m4n

 

Telefonní spojení :

jednatel společnosti   566 598 801

provozní úsek              566 598 802, 566 598 803

ekonomický úsek         566 598 806, 566 598 808

e.mail :   viz. kontakty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Provozní doba

pondělí až pátek           6:00 - 14:30 hod

 

 

Kde nás najdete

Zobrazit mapu                       

 


 

 

© 2015 Technické služby Nové Město na Moravě | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU